ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИШЕТЕ НИ

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г.“

Новини

Заключителна конференция по РП 2 от проект Entrepreneurship innovation encouragement

Заключителна конференция по РП 2 от проект Entrepreneurship innovation encouragement

На 07.06.2023 г., от 10,30 ч. в гр. Гоце Делчев се проведе заключителна конференция по проект “Entrepreneurship innovation encouragement”. В присъствието на медии и представители на бизнеса от региона, екипът на Водещия бенефициент - СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО представи постигнатите по проекта цели и резултатите от проведените съвместно с партньорските организации инициативи, целящи да стимулират създаването на бизнес и укрепване на факторите, влияещи върху предприемаческия успех в трансграничния регион на Гърция (Солун, Кавала, Серес и  Ксанти) и България (Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали).

logo-dark.png

Контакти

България
Гоце Делчев, ул. Търговска 41
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Център за насърчаване на предприемачеството и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалната позиция на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Търсене