ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A „Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020“

Νέα

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΑΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με το σχέδιο επικοινωνίας του έργου και τις απαιτήσεις του Εγχειριδίου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για τους δικαιούχους, καθένας από τους εταίρους έχει εφαρμόσει διαφορετικά μη αλληλοκαλυπτόμενα μέτρα δημοσιότητας.

Όλα τα υλικά που παράγονται στο πλαίσιο του Πακέτο Εργασίας 2 του έργου βρίσκονται εδώ:

Del._2.1.1_Roll-up_banner.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗ!

Σήμερα, 7 Μαΐου 2024, η ανοιχτή πρόσκληση για έργα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3: Εκπαιδευμένη Περιφέρεια, Ειδικός Στόχος 4.2 - «Βελτίωση της ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς και ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων με την προώθηση της βιωσιμότητας της εκπαίδευσης και της μάθησης εξ αποστάσεως και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον!» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg VI-A Romania Bulgaria.

Έχουν διατεθεί 15.000.000 ευρώ για έργα που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3, Ειδικός στόχος 4.2!

https://interregviarobg.eu/en/the-open-call-dedicated-to-education-is-now-open

Προκήρυξη 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 προκηρύσσει την 1η Ανοικτή Πρόσκληση για Κοινές Προτάσεις Έργων, προϋπολογισμού 32.050.467,10 EUR.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 1.000.000 € έως 2.500.000 € ανά έργο. Η συνεισφορά της ΕΕ είναι το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου και η εθνική συγχρηματοδότηση του έργου είναι το 20% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ B2B ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΘΑΡΡΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Τον Ιούνιο του 2023 ο κύριος δικαιούχος - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ πραγματοποίησε μια συνάντηση B2B στο πλαίσιο του Πακέτο Εργασίας 5 από το έργο. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στην πόλη Μπλαγκόεβγκραντ και συμμετείχαν οι προβλεπόμενοι 20 συμμετέχοντες που είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τις ιστορίες των εταιρειών και πώς κατάφεραν να εφαρμόσουν τις καινοτόμες ιδέες τους στην πράξη.

Tελικό συνέδριο έργου «Ενθάρρυνση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα»

Στις 7 Ιουνίου 2023, στις 10:30 π.μ., στο Gotse Delchev της Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο για το έργο «Ενθάρρυνση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα». Παρουσία εκπροσώπων ΜΜΕ και επιχειρήσεων από την περιοχή, η ομάδα του Κύριου Δικαιούχου - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ παρουσίασε τους στόχους που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου και τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που πραγματοποιήθηκαν από κοινού με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, με στόχο την τόνωση της δημιουργία επιχειρήσεων και ενίσχυση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες και Ξάνθη) και της Βουλγαρίας (Blagoevgrad, Smolyan, Haskovo και Kardjali).

Όλο το υλικό από την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε εδώ:

Del._2.1.5_Final_conference.pdf

Αποτελέσματα του «Διαδικτυακού διαγωνισμού για την καλύτερη εφαρμόσιμη καινοτόμο ιδέα»

Σε σχέση με τον «Διαδικτυακό διαγωνισμό για την καλύτερη εφαρμόσιμη καινοτόμο ιδέα», είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής που ελήφθησαν, επιλέχθηκε ο νικητής.

Η επιχειρηματική ιδέα του Yuri Katrev για το άνοιγμα ταξιδιωτικού γραφείου στην πόλη Μπλαγκόεβγκραντ κατετάγη πρώτη. Το δυναμικό της ιδέας και η καινοτόμος σκέψη χάρισε στον νικητή την ευκαιρία για επαγγελματική διαβούλευση και βοήθεια για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου και έργου ή/και τη χρήση της υποδομής του Sofia Tech Park JSC για σκοπούς υλοποίησης του έργου ή/και συμμετοχής σε μια εκδήλωση διοργανώθηκε από το Sofia Tech Park JSC. 

Μεθοδολογία για την προβολή του online συνεδρίου για την καινοτομία της ιδέας μπορεί να γίνει εδώ:

Del.5.3.2_methodology.pdf

Εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του ΠΕ 5 του έργου "Ενθάρρυνση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα"

Κατά την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2023, οι δύο εταίροι του έργου - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ πραγματοποίησαν 8 Εκπαιδεύσεις στις διασυνοριακές περιοχές-στόχους του έργου. Οι εκδηλώσεις αποτελούνταν από δύο μέρη και συμμετείχαν ο προβλεπόμενος αριθμός των 20 συμμετεχόντων. Το θεωρητικό μέρος περιελάμβανε την παρουσίαση των βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων ηγεσίας και του τι είναι ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου και πώς χρησιμοποιείται. Το πρακτικό μέρος περιελάμβανε ένα επιχειρηματικό παιχνίδι - δημιουργία επιχειρηματικού μοντέλου χρησιμοποιώντας το εργαλείο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου.

Τα παραδοτέα για τις εκπαιδεύσεις μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

Del._5.1.2_Trainings.pdf

Del._5.2.2_WP_5_Activity_7_for_the_organization_of_4_Trainings_Thessaloniki_Kavala_Serres_Xanthi.pdf

διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του πακέτου εργασιών 5 του ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Κατά τη διάρκεια του Μάρτιος – Μάιος 2023, ο Επικεφαλής Δικαιούχος - Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας και οι δικαιούχ του έργου - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (I.H.U.), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Ελλάδα πραγματοποίησαν 8 Συμβουλευτικές συνεδρίες στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 5 από το έργο.

Οι ειδικοί από τους εταίρους ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες με τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τις πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων:

  • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου. Business Angels?
  • Τραπεζική χρηματοδότηση - δάνεια για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις;
  • Χρηματοδότηση επιχορηγήσεων - Χρηματοδότηση από την ΕΕ, χρηματοδότηση από εθνικούς χορηγούς.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στις διασυνοριακές περιοχές-στόχους: Χάσκοβο, Κάρτζαλι, Ντέβιν, Γκότσε Ντέλτσεφ, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη.

Τα παραδοτέα των εκδηλώσεων μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

Del._5.1.2_Consult_sessions.pdf

Del._5.2.2_WP_5_Activity_5_for_the_organization_of_4_Information_events_meetings_Business_financing_Thessaloniki_Kavala_Serres_Xanthi.pdf

 

Διαδικτυακός διαγωνισμός για την καλύτερη εφαρμόσιμη καινοτόμο ιδέα

Ερευνητική Εταιρεία σε συνεργασία με το Κέντρο Προώθησης της Επιχειρηματικότητας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, διοργανώνει διαδικτυακό διαγωνισμό για την καλύτερη βιώσιμη καινοτόμο ιδέα στο πλαίσιο του έργου "InnoWave", που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

logo-dark.png

Επαφές

Βουλγαρία
Γκότσε Ντέλτσεφ, Ταργκόφσκα 41 
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Σύλλογος Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Αναζήτηση