ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A „Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020“

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗ!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗ!

Σήμερα, 7 Μαΐου 2024, η ανοιχτή πρόσκληση για έργα στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3: Εκπαιδευμένη Περιφέρεια, Ειδικός Στόχος 4.2 - «Βελτίωση της ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς και ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων με την προώθηση της βιωσιμότητας της εκπαίδευσης και της μάθησης εξ αποστάσεως και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον!» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg VI-A Romania Bulgaria.

Έχουν διατεθεί 15.000.000 ευρώ για έργα που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3, Ειδικός στόχος 4.2!

https://interregviarobg.eu/en/the-open-call-dedicated-to-education-is-now-open

logo-dark.png

Επαφές

Βουλγαρία
Γκότσε Ντέλτσεφ, Ταργκόφσκα 41 
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Σύλλογος Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Αναζήτηση