ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A „Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020“

Νέα

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΑΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΑΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με το σχέδιο επικοινωνίας του έργου και τις απαιτήσεις του Εγχειριδίου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για τους δικαιούχους, καθένας από τους εταίρους έχει εφαρμόσει διαφορετικά μη αλληλοκαλυπτόμενα μέτρα δημοσιότητας.

Όλα τα υλικά που παράγονται στο πλαίσιο του Πακέτο Εργασίας 2 του έργου βρίσκονται εδώ:

Del._2.1.1_Roll-up_banner.pdf

Del._2.1.1_Roll-up_banner_photos.pdf

Del._2.1.1_Press_release_1.pdf

Del._2.1.1_Press_release_2.pdf

Del._2.1.2_Leaflet.pdf

Del.2.3.5_Rollup_banners.pdf

Del.2.3.1_Social_media.pdf

Del.2.3.2._Digital_advertising_1.pdf

Del.2.3.2._Digital_advertising_2.pdf

Del.2.3.2._Digital_advertising_all_screenshots.zip

Del.2.3.3._e-hand_book.pdf

Del.2.3.4_TV_and_Radio.zip

Del._2.2.1_Elaboration_of_information_and_publicity_materials.pdf

Del._2.2.1_brochure.pdf

logo-dark.png

Επαφές

Βουλγαρία
Γκότσε Ντέλτσεφ, Ταργκόφσκα 41 
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Σύλλογος Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Αναζήτηση