ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A „Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020“

ΔΡΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ!

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 130 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ 2014-2020!

ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ!

Η διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα «Inno Wave» έχει αναπτυχθεί για την εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή για τη βιωσιμότητα του έργου κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή του.

"InnoWave" που υλοποιείται του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020"

Άξονας προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστική και επιχειρηματική διασυνοριακή περιοχή

Ειδικός στόχος 22-1-3α-1: Βελτίωση των συστημάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ

Κωδικός MIS: 5070630

Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος 2021 – Απρίλιος 2023

Στόχοι του έργου

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της τόνωσης της δημιουργίας μιας επιχείρησης και της ενίσχυσης των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στη διασυνοριακή περιοχή της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Ο κύριος στόχος του έργου συνάδει πλήρως με την εστίαση του Άξονα Προτεραιότητας 01 του Προγράμματος, δηλαδή τη δημιουργία μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής διασυνοριακής περιοχής.

Ιδέα έργου

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της τόνωσης της δημιουργίας μιας επιχείρησης και της ενίσχυσης των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στη διασυνοριακή περιοχή της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Ο κύριος στόχος του έργου συνάδει πλήρως με την εστίαση του Άξονα Προτεραιότητας 01 του Προγράμματος, δηλαδή τη δημιουργία μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής διασυνοριακής περιοχής.

Image

Λίγα λόγια για το Πρόγραμμά μας

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και εθνική συνεισφορά) για το Ευρωπαϊκό Εδαφικό Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» είναι €130.262.836,00 . Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από χρηματοδότηση 110.723.408 ευρώ (85%) από το ΕΤΠΑ και 19.539.428 ευρώ (15%) εθνική συμμετοχή.

Επιλέξιμη περιοχή

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος αποτελείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και τη Νοτιοκεντρική Περιφέρεια Σχεδιασμού και τη Νοτιοδυτική Περιφέρεια Σχεδιασμού (Επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία.

Η διασυνοριακή επιλέξιμη περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 εκτείνεται σε 40.202 km2 και έχει συνολικό πληθυσμό 2,7 εκατομμύρια κατοίκους. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II (περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III (περιφέρειες). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε ολόκληρο το ελληνοβουλγαρικό σύνορο και γειτνιάζει με την Τουρκία (ανατολικά) και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας (δυτικά), χώρες που φιλοδοξούν να έχουν πρόσβαση στην ΕΕ. Είναι μέρος της πιο νοτιοανατολικής μη νησιωτικής περιοχής της ΕΕ και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα και το Ιόνιο-Αδριατική Θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων που τροφοδοτούν την αγορά της ΕΕ και άξονες μεταφοράς ΔΕΔ.
Η οικιστική δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 μεσαίων-μεγάλων πόλεων (>50.000 κατοίκων) που συγκεντρώνουν το 38,2% του συνολικού πληθυσμού, και 25 μικρών πόλεων (10.000-50.000 κάτοικοι).
Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά των διατιθέμενων πόρων, υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας στον επιλέξιμο τομέα, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993).

Οι άξονες προτεραιότητας είναι:

PA 1: Μια ανταγωνιστική και επιχειρηματική προώθηση της διασυνοριακής περιοχής

PA 2: Μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή

PA 3: Μια καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή

PA 4: Μια κοινωνικά συμπεριληπτική διασυνοριακή περιοχή

PA 5: Τεχνική βοήθεια

Δικαιούχοι Έργου

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – Βουλγαρία

Δικαιούχος του έργου 3

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

logo-dark.png

Επαφές

Βουλγαρία
Γκότσε Ντέλτσεφ, Ταργκόφσκα 41 
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Σύλλογος Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Αναζήτηση