ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ПИШЕТЕ НИ

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

и от националните бюджети на участващите държави в рамките на Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г.“

Контакти

СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

България, Гоце Делчев, ул. Търговска 41

+359 878 37 00 56

office@innowave-interreg.eu

https://icg.bg/service

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ГЪРЦИЯ

Rania Vouroutzidou

Special Account for Research Grants

Magnisia, 62124, Serres, Greece

T +30-23210-49239 | F +30-23210-49251   

rvouroutzidou@cm.ihu.gr 

http://rc.ihu.gr

СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

България, София, бул. Цариградско шосе 111

+359 889 900 632

s.kirov@sofiatech.bg

https://sofiatech.bg

Ние сме тук, за да ви помогнем

Ако имате въпроси относно проекта или как да се регистрирате в каталога, моля, пишете ни

logo-dark.png

Контакти

България
Гоце Делчев, ул. Търговска 41
+359 878 37 00 56
office@innowave-interreg.eu

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Център за насърчаване на предприемачеството и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалната позиция на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

 

Търсене